عضو هیات مدیره و معاون اجرایی از شعبه بیرجند بازدید کرد.

عضو هیات مدیره و معاون اجرایی از شعبه بیرجند بازدید کرد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، حمیدرضا امیرحسنخانی عضو هیات مدیره و معاون اجرایی بیمه آرمان ضمن بازدید از شعبه بیرجند در جلسه با همکاران و نمایندگان این شعبه به بررسی عملکرد شعبه پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد اهداف شرکت در این جلسه ارائه کرد.