معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در بازدید از غرفه ایدرو در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی از آمادگی راه آهن برای تست میدانی چرخ های منوبلوک قطار که از طریق شرکت تابعه ایدرو داخلی سازی شده خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در بازدید از غرفه ایدرو در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی از آمادگی راه آهن برای تست میدانی چرخ های منوبلوک قطار که از طریق شرکت تابعه ایدرو داخلی سازی شده خبر داد.

سعید رسولی در این بازدید همچنین کیفیت مناسب محورهای لوکوموتیو و واگن های باری و مسافری ساخته شده در مجتمع فولاد اسفراین که علاوه بر نیاز داخل در توسعه بازارهای صادراتی موفق بوده را پیشرفتی جدی ارزیابی کرد.

در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از غرفه ایدرو ، مدیران ایدرو و مجتمع صنعتی اسفراین درخصوص طرح تامین ۲۰۰۰ دستگاه واگن مترو برای ۹ کلانشهر کشور و تولید آزمایشی چرخ منوبلوک توضیحاتی را ارائه کردند.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در این بازدید از برنامه های ایدرو برای نوسازی و توسعه صنایع ریلی و ایجاد زنجیره تامین تجهیزات اصلی واگن های مترو در کشور ابراز خرسندی کرد . رسولی افزود داخلی سازی و تولید انبوه چرخ منوبلوک نقش موثری در صرفه جویی ارزی و توسعه صنعت ریلی دارد.

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین از شرکت های تابعه ایدرو به طور آزمایشی تولید چرخ منوبلوک به روش آهنگری شده طبق استانداردهای بین المللی را آغاز کرده و تست های ازمایشگاهی کیفی را پشت سر گذاشته است.

چرخ یکپارچه فولادی یا منوبلوک قطار از تجهیزات اصلی مورد نیاز واگن های مسافری و باری است.