یکی از راه کارهای توسعه اقتصادی استفاده از علوم و فناوری جدید است، یکی از این علوم فعالیت شرکت های دانش بنیان است که علم را به ثروت تبدیل می کنند.

محمدخادمیدرآمد نیوز –یکی از راه کارهای توسعه اقتصادی استفاده از علوم و فناوری جدید است، یکی از این علوم فعالیت شرکت های دانش بنیان است که علم را به ثروت تبدیل می کنند.

در زمینه پیشرفت علمی مقامات بلند پایه کشور همواره حمایت های لازم را داشته اند به طوری که در مهر ماه سال ۹۵ رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان عنوان کردند:«من به شما عرض کنم که بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور، تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.» و حتی در یک دهه اخیر معاونت علمی رئیس جمهوری تشکیل شد و گام های بلندی را در تحقق این اهداف برداشته است.

برای اینکه بیشتر از وضعیت نقش شرکت های دانش بنیان در صنعت و صادرات  آگاه شویم به سراغ «محمد حسین برخوردار» که فعالیت های گوناگونی در حوزه تولیدات داشته و این روزها عضو اتاق بازرگانی ایران است، انجام داده ایم.
او گفت:«صادرات کالاهای غیر نفتی در حالت عادی می تواند نیاز درآمد ارزی کشورمان را تامین کند، اما به دلیل اعمال تحریم ها نمی توانیم آن طور که باید تولیدات کارخانه های تولید داخل را به راحتی صادر کنیم، چرا که راه های صادراتی ما بسیار محدود شده است.»

برخوردار گفت:« متاسفانه برخی از مسئولان که سر کار آمده اند یا بلد نیستند در حوزه دانش بنیان فعالیت کنند، یا به دلیل مسائل سیاسی توجه به دانش بنیان ها ندارند، ۸ سال یک جریان سیاسی سرکار می آید و بعد از آن ۸ سال جریان دیگری سکان دار می شود و کلی تغییرات اساسی در یک سازمان می دهند و با اینگونه کار کردن نمی شود به تولید ملی و صادرات علمی برسیم.»

وی افزود:« امریکایی ها به دلیل ارتباط نزدیک با دیگر کشورها قدرت اعمال تحریم ها را در دست دارند و دیگر کشورها نیز به دنبال منافع خودشان هستند و حاضر نیستند تحریم های امریکایی ها را دور بزنند، بنابراین صادرات کشورمان محدود به چند کشور شده است.»

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد:« شرکت های دانش بنیان می توانند کمک صنایع گوناگون کشور مانند خودرو سازی، لوازم خانگی، شوینده و بهداشتی و…باشند و می توانند مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولیدی کشور مان را فراهم کنند و دیگر وابستگی به مواد اولیه وارداتی نداشته باشیم، مگر کشورهای دیگر چگونه به مواد اولیه دست پیدا می کنند؛ آنها نیز از طریق علمی این مواد اولیه را ساخته اند، اگر بتوانیم از ظرفیت داخل برای بدست آوردن مواد اولیه وارداتی استفاده کنیم تراز تجاری کشورمان مثبت خواهد شد و اگر وابستگی ما به مواد اولیه به آن سوی مرز باشد تراز تجاری ما منفی خواهد بود و به دنبال آن بیکاری به وجود می آید، ارزش پول ملی کاهش پیدا خواهد کرد و نهایتا جایگاهی در دنیا نخواهیم داشت.»

این فعال اقتصادی گفت:«گاهی اوقات ما خط به دشمنان مان می دهیم که این مقدار صادرات به این کشورها داشته ایم و طرف مقابل ما نیز جلو صادرات را می گیرد؛ اما برای اینکه کشور ما تولید را افزایش دهد و صادرات محور باشد باید توجه به دانش بنیان ها کنیم، که متاسفانه در چهل سال اخیر توجهی به مراکز تحقیقاتی نداشته ایم؛ البته در چند سال اخیر کمی به شرکت های دانش بنیان ها توجه می شود؛ در حالی که فرصت های بهتری برای توجه به این شرکت های نوین داشته ایم، همانند دیگر کشورها که در گذشته در حال توسعه بودند و این روزها به کشور صنعتی تبدیل شده اند و حرف اول را در شرکت های دانش بنیان می زنند، مانند کره جنوبی که بخشی از درآمدهایش را در اختیار مراکز تحقیقاتی قرار می دهد.»  آن طور که «برخوردار» گفت:« نباید تحقیقات و ایده ها را به کتاب و جزوه تبدیل کرد و در کتابخانه ها خاک بخورند؛ بلکه باید عملیاتی شوند و نمونه سازی صورت بگیرد و بعد از مرحله آزمایشی تولید و سپس صادرات آن کالای دانش بنیان انجام شود؛ که متاسفانه ما در کشور این کار را نکرده ایم، به بودجه کشور نگاه کنید ببینید چند درصد از بودجه را طی این سال ها کشورمان برای تحقیقات کنار گذاشته و چه میزان محقق شده است.»