مدیر روابط عمومی وزارت اقتصاد که از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه نیز بوده به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خالصی قرار است جایگزین حسین میرشجاعیان شود.
خالصی در دوران معاونت فرهاد دژپسند در سازمان برنامه و بودجه، ریاست امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور را بر عهده داشت و رفاقت دیرینه ای با وزیر کنونی اقتصاد دارد.