مقدار تولید نیمه اول سال ۱۴۰۲ در از ادوار گذشته شرکت سابقه نداشته و این نخستین باری است که آریاساسول توانست در شش ماهه اول سال به این میزان تولید دست یابد.

به گزارش درآمد نیوزبه نقل از روابط عمومی شرکت پلیمر آریا ساسول این شرکت در ماه شهریور ۱۶۸ هزار تن انواع محصولات تولید کرده که نسبت به شهریور ۱۴۰۱ دارای ۹ درصد رشد بوده است. تولید تجمعی نیمه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۱،۰۱۴ هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارای ۳ درصد رشد بوده است.
مقدار تولید نیمه اول سال ۱۴۰۲ در هیچ یک از ادوار گذشته شرکت سابقه نداشته و این نخستین باری است که آریاساسول توانست در شش ماهه اول سال به این میزان تولید دست یابد.
ثبت رکورد تولید در تمامی محصولات شرکت
در بخش تولید اتیلن در دوره شش ماهه، آریاساسول موفق به تولید ۵۶۸ هزار و ۱۵۰ تن شد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش چشمگیر ۳۱ هزار و ۶۰۸ تنی را نشان می‌دهد.
همچنین در بخش پلی‌اتیلن سنگین، با افزایش هزار و ۶ تنی تولید شش ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل تولید این محصول به ۲۰۲ هزار و ۱۳۷ تن رسید.
تولید شش ماهه پلی اتیلن سبک نیز به ۱۸۷ هزار و ۴۴۰ تن رسید که افزایش ۹ هزار و ۸۳۶ تنی نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
تولید شش ماهه C3+ نیز رشدی ۵ هزار و ۶۴۳ تنی در شش ماهه نسبت به مدت مشابه قبل از آن نشان می‌دهد.
افزایش قابل قبول مقدار فروش آریاساسول
مقدار فروش شرکت در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۲ نیز خود یک رکورد طلایی به‌شمار می‌رود و آریاساسول به مقدار ۱۰۷ هزار تن فروش داشت که نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۹ درصد و نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.
فروش شش ماهه شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۱۳ هزار تن بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ دارای ۵ درصد رشد بوده است.
همانند تولید، مقدار فروش در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به همه سال‌های گذشته بالاتر بوده است. این دستاورد بزرگ در بخش تولید، فروش و مدیریت خطوط لوله (پایپ‌لاین) نتیجه و مرهون کار تیمی در تمامی ارکان سازمان است.
افزایش ارزشمند مبلغ فروش آریاساسول
مبلغ عالی فروش شرکت پلیمر آریاساسول در طی ماه شهریور ۲۸ هزار میلیارد ریال بود و مبلغ فروش شهریور شرکت نسبت به شهریور سال ۱۴۰۱ با ۲۴ درصد و نسبت به ماه گذشته با ۲۳ درصد رشد همراه است.
مبلغ فروش تجمعی نیمه اول سال ۱۴۰۲ آریاساسول معادل ۱۶۵ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۱ درصدی داشت. مبلغ فروش تجمعی نیمه اول سال ۱۴۰۲ بالاترین مبلغ فروش طی سال‌های فعالیت شرکت بوده است.

لازم به ذکر است میانگین مبلغ فروش در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۲ و ۲۳ هزار میلیارد ریال بود و مبلغ فروش مرداد ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به میانگین مبلغ فروش سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۹ و ۲۴ درصد بالاتر است.