به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موسسه برای تکمیل کادر خود در رده های مختلف شغلی، ضمن صدور فراخوان جهت ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام که در تاریخ دهم آذر ماه ۱۴۰۲، در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.گفتنی است، نتیجه این […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موسسه برای تکمیل کادر خود در رده های مختلف شغلی، ضمن صدور فراخوان جهت ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام که در تاریخ دهم آذر ماه ۱۴۰۲، در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
گفتنی است، نتیجه این آزمون، در نیمه اول دی ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

مقاله اصلی .