انسان‌ها اساسا موجوداتی آسیب پذیــر هستند که به‌شدت در معرض خطر آسیب‌های روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند، متأسفانه این موضوع در قشر جوان بیشتر صدق می‌کند

شهراد شاهرخی طهرانی تحلیلگر مسائل اجتماعی

انسان‌ها اساسا موجوداتی آسیب پذیــر هستند که به‌شدت در معرض خطر آسیب‌های روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند، متأسفانه این موضوع در قشر جوان بیشتر صدق می‌کند و به سرعت تحت تأثیر عوامل منفی محیط جامعه قرار می‌گیرند و‌ دچار آسیب می‌شوند. اینکه چرا بعضی از جوانان ما با ناهنجاری‌های فرهنگی رشد می‌کنند و ‌دچار معضل و آسیب می‌شوند، باید ریشه آن را ابتدا در خانواده افراد جست‌وجو و سپس در عوامل بیرون از خانواده، درون جامعه و دوستان جست‌وجو نمود. اصولا افراد‌، مخصوصا جوانان در جامعه امروز با مدرنیته شدن و تغییر ارزش‌ها، طبیعتا تغییر مسیر داده و به سوی گرایش‌های عجیب و غیر فرهنگی و عرف جامعه افتاده که با منطق و اندیشه فرهنگ و اصیل ایرانی و اجتماع همخوانی ندارد. در این رابطه ابتدا خانواده که کانون شکل‌گیری شخصیت در فرزندان است‌، نقش موثری در تربیت فرزند، رشد و نمو ذهن و اندیشه‌های فرهنگی آنها دارند، چرا که ابتدا آنها هستند که باید ریشه نهال اندیشه فرزندانشان را با فرهنگ صحیح و اصیل آبیاری کرده و‌ محصول خوب و شایسته را تحویل جامعه دهند. این والدین هستند که باید صحیح زیستن را به فرزندان بیاموزند و می‌توانند مدرس خوبی برای تربیت آنها باشند؛ و دیگر، نقش جامعه و ‌محیط بیرون از خانواده است که می‌تواند به سرعت در فکر، اندیشه و رفتار جوانان تأثیر گذاشته و در کل، اجتماع و فرهنگ اجتماعی را دچار بحران و تحول کند‌. در حقیقت محیط خانواده و محیط بیرون از آن‌، نقش موثری در شکل گیری شخصیت افراد دارند. وقتی شخصیت ما با موسیقی اصیل ایرانی و زیبا شکل گرفت، این زیبایی در رفتار ما تأثیر مثبت گذاشته و رفتار و کردار ما در فرهنگ ما تأثیر خواهد گذاشت و این تأثیر گذاری زیبا و‌ مناسب به بهبود ارزش‌ها و فرهنگ اصیل جامعه کمک خواهد کرد، وقتی جامعه را به کتاب خواندن تشویق کنیم و این فرهنگ زیبا را در بین مردم رواج دهیم، به‌طور یقین می‌توان گفت که در آینده جامعه‌ای سعادتمند خواهیم داشت، وقتی به ارزش‌ها و تاریخ باستان و کهن سرزمین مان اهمیت داده و‌ به آن افتخار کنیم و درصدد ترویج آشنایی با تاریخ و فرهنگ اصیل و باستانی سرزمین خویش باشیم‌، مسلما فرهنگ‌ و اصالت و اندیشه‌مان پیشرفت خواهد کرد، نهایتا وقتی خودمان به ارزش ها و شخصیت و ‌اصالت خودمان احترام گذاشته و ارج نهیم، سلامت جامعه و فرهنگ مان حفظ خواهد شد، اما اگر به فرهنگ و سلامت جامعه و اندیشه اجتماع توجه نکنیم و از اصول و ‌هویت‌مان فاصله بگیریم‌، به طرف زوال و نابودی ارزش‌ها و هویتمان پیش خواهیم رفت و شاهد آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی خواهیم بود. اعتیاد، دزدی‌، جنایت‌، فحشاء و دیگر رفتارهای ناهنجار اجتماعی از جمله آسیب‌هایی است که می‌تواند چنان ویرانی‌ای در اجتماع و مردم ایجاد کند که دیگر نتوان آن را تا سال‌ها بازسازی کرد. البته ریشه این فاجعه را نیز می‌توان علاوه بر نقش مؤثر محیط خانواده در تربیت صحیح و یا غلط، در مشکلات اقتصادی و فقر و بیکاری هم‌ جست‌وجو نمود که صد البته فقر فرهنگی را هم شامل خواهد شد و چه بسا کسانی که از وضعیت مالی و رفاه اقتصادی خوبی هم برخوردارند به دلیل نداشتن فرهنگ صحیح رفتاری، به آسیب‌های اجتماعی که اشاره شد روی می‌آورند. در حقیقت یک گروه از افراد به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی روی به ویران کردن فرهنگ‌جامعه می‌آورند و گروه دیگر به دلیل فرهنگ اشتباه و آسودگی و رفاه زیاد دست به تخریب فرهنگ و ارزش‌های جامعه می‌زنند. باید جامعه شناسان دست به کار شوند و عمق فاجعه در جامعه را در یابند و این مساله باید به‌درستی بررسی شود تا بتوان به اصلاح هویت و فرهنگ جامعه‌‌ پرداخت‌. زمانی جامعه آگاه خواهد شد و در حقیقت به آگاهی فرهنگی و اجتماعی خواهد رسید که افراد آن در مسیر رشد آگاهی و شناخت به اصل خود قدم برداشته و به نوعی زیبایی رفتار رسیده باشند، تا در سایه امن اخلاق و رفتار صحیح و‌ مطلوب اجتماعی زندگی کرده و به زیباشناسی دست یابند. این زیباشناسی در رفتار زمانی تحقق پیدا می‌کند که ما خودمان مروج این آگاهی و شناخت در جامعه باشیم.