درآمد نیوز -با پیگیری و هماهنگی صورت گرفته برای حفظ و ارتقاء سلامت عمومی همکاران و مبارزه با کرونا، عملیات واکسینه کردن نیروهای شاغل در مجتمع سنگ آهن سنگان آغاز شد.

با پیگیری و هماهنگی صورت گرفته برای حفظ و ارتقاء سلامت عمومی همکاران و مبارزه با کرونا، عملیات واکسینه کردن نیروهای شاغل در مجتمع سنگ آهن سنگان آغاز شد.

 به گزارش درآمد نیوز و به نقل از روابط عمومی مجتمع سنگ آهن سنگان، پیگیری های واحد HSEE مجتمع از مبادی مختلف جهت تسریع در واکسیناسیون نیروهای معدن نتیجه داد و فردا مورخ ۲۳ شهریور ماه اولین گروه از شاغلین مجتمع سنگ آهن سنگان نوبت اول واکسن خود را دریافت می نمایند.

 مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان در این راستا گفت: واحد HSEE اقدامات گسترده بهداشتی و کنترلی برای جلوگیری از شیوع بیماری و حفظ سلامت همکاران در مجتمع را انجام می دهد.

ایشان افزودند: دریافت واکسن به عنوان یک مطالبه جدی همواره در دستور کار مجموعه بوده است که خوشبختانه با همکاری دستگاه های مرتبط و با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف زیرساخت های مربوطه آماده گردید که واکسیناسیون نیروهای معدنی با تزریق واکسن نوبت اول گروه نخست آغاز میگردد. مهندس جعفری در پایان گفت: روند واکسیناسیون تا اتمام واکسینه شدن تمامی نیروها ادامه خواهد یافت.