دبیران کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر بر آماده سازی زیر ساختهای اقتصادی دو کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار درآمد نیوز، «محمدعلی فرحناکیان» و «صالح المانع» دبیران کمیسیون  مشترک اقتصادی ایران و قطر بر آماده سازی زیر ساختهای اقتصادی دو کشور تاکید کردند.

محمد علی فرحناکیان مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل: روابط  دو کشور ایران و قطر بسیار دوستانه است و رهبرا ن سیاسی روابط برادارانه خوبی دارند. امیدوارم با توجه به روابط سیاسی بسیار خوب  دو کشور،  روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را هم به همان سطح ارتقا یابد.

فرحناکیان در ادامه گفت: ما باید زیر ساختهای اقتصادی مهم اعم از حمل و نقل، بانکی، بیمه و کنسولی را برای پیشران اقتصادی دو کشور مهم و حائز اهمیت بشماریم.

اقای صالح المانع دبیر قطری کمیسیون مشترک: دولت قطر روابط سیاسی و تجاری با ایران را بسیار مهم می دانند و مقامات دولت قطر بر توسعه روابط تجاری با ایران تاکید دارند.

گفتنی است؛ با توجه به مسوولیت کمیسیون اقتصادی ایران و قطر در عهده وزارت نیرو،  این جلسه برای برنامه ریزی نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور به میزبانی وزارت نیرو در پاییز سالجاری و تاکید بر اجرایی نمودن مفاد یادداشت تفاهم هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک که در خرداد ماه سال گذشته که در دوحه به امضای وزرای دو کشور رسیده است.