تحویل دائم واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) ابلاغ شد.

تحویل دائم واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) ابلاغ شد.

درآمد نیوز ـ با تحویل دائم (FAC) واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه دو به عنوان نماینده گروه مپنا در این پروژه در مجموع به ۱۰۱ واحد با ظرفیت ۱۵۵۳۸ مگاوات رسید.

نیروگاه شیروان در کیلومتر ۱۵ جاده شیروان – مشهد مستقر است.

این پروژه شامل احداث ۳ واحد بخار هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است که در ساخت آنها از توربین‌های بخار E Type ساخت شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا، بویلرهای بازیاب حرارتی (HRSG) با مشعل اضافی ساخت شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا و سیستم برق و کنترل ساخت شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا استفاده شده است. سامانه خنک‌کننده بخش بخار این نیروگاه از نوع هِلِر خشک با برج بتنی است

کارفرمای پروژه، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و مشاور کارفرما نیز شرکت مشانیر است.

هدف از اجرای این پروژه، افزایش ظرفیت تولید برق منطقه و تأمین بخشی از تقاضای شبکه سراسری برق کشور، کمک به افزایش پایداری، پاسخ به نیاز روزافزون رشد مصرف برق منطقه ناشی از گسترش صنایع محلی، توسعه کشاورزی و مصارف عمومی و خانگی، استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور و ارتقای دانش فنی در ساخت نیروگاه‌های حرارت و اشتغالزایی در منطقه عنوان شده است.​