به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، مساحت این سالن ورزشی چندمنظوره ۸۲۸ مترمربع است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از ابتدای سال ۱۴۰۳ تقدیم اهالی روستای انوچ و هفت روستای هم‌جوار خواهد شد.گفتنی است، احداث ۴۸مدرسه در مناطق کمتر برخوردار کشور ، اجرای طرح‌های خوداشتغالی […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، مساحت این سالن ورزشی چندمنظوره ۸۲۸ مترمربع است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از ابتدای سال ۱۴۰۳ تقدیم اهالی روستای انوچ و هفت روستای هم‌جوار خواهد شد.
گفتنی است، احداث ۴۸مدرسه در مناطق کمتر برخوردار کشور ، اجرای طرح‌های خوداشتغالی و تجهیز مراکز درمانی از جمله دیگر اقدامات بانک اقتصادنوین در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی است.

مقاله اصلی