همراه اول با انتشار اطلاعیه‌ای از اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی و متنوع‌تر شدن این بسته‌ها خبر داد.

به گزارش درآمد نیوز اپراتور اول تاکید کرده که این اصلاح قیمت هرچند با افزایش حداکثر ۳۴ درصدی، لیکن پس از شش سال ثبات تعرفه و با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخذ تعهدات در خصوص سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت شاخص‌های ارتباطی صورت گرفته است.

همراه اول در این اطلاعیه با اشاره به ثبات قیمت بسته‌های اینترنت همراه در شش سال گذشته، به بروز مشکلات جدی در صورت عدم اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی اشاره و تصریح کرده است که علی‌رغم فشار قابل‌توجه بار تورمی ایجاده شده در چند سال‌ گذشته، همراه اول، تمام توان و ظرفیت خود را برای نگهداری و ارتقاء شبکه ارتباطی به کار بسته، اما بی‌تردید، ثابت ماندن بیش از این قیمت بسته‌های اینترنت همراه، می‌توانست، به رکود صنعت ارتباطات و افت قابل‌توجه کیفیت شبکه ارتباطی بینجامد.

ارائه بسته‌های جدید و متنوع اینترنت توسط همراه اول

بزرگترین اپراتور کشور، ساخت و تجهیز سایت‌های جدید، نگهداری و ارتقاء سایت‌های موجود و توسعه فناوری‌های جدید نظیر شبکه ۵G را نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دانسته و خاطرنشان کرده است که بخشی از این سرمایه‌گذاری از محل فروش بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه تامین می‌شود.

افزایش هزینه‌های اپراتورها در حالی است که صنعت ارتباطات کشور نه تنها هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، که با شرایط سخت موجود، بار توسعه شبکه و انتظارات توسعه‌ای در این بخش را نیز بر دوش می‌کشد.

جدول مقایسه ای قبل و بعد از اصلاح قیمت‌ها به شرح ذیل است:

مدت زمان بسته (روز)حجم بستهقیمت قبلی بسته (ریال)قیمت جدید بسته (ریال)میزان افزایش قیمت
۱۶۰ مگابایت۱۶,۰۰۰۲۱,۵۰۰۳۴%
۱۱۵۰ مگابایت۲۷,۰۰۰۳۶,۴۰۰۳۴%
۱۲۵۰ مگابایت۳۶,۰۰۰۴۸,۵۰۰۳۴%
۱۵۰۰ مگابایت۴۹,۰۰۰۶۵,۹۰۰۳۴%
۱۷۵۰ مگابایت۵۹,۰۰۰۷۹,۴۰۰۳۴%
۱۱ گیگابایت۶۴,۰۰۰۸۶,۰۰۰۳۴%
۱۲ گیگابایت۸۴,۰۰۰۱۱۳,۰۰۰۳۴%
۱۳ گیگابایت۹۹,۰۰۰۱۳۳,۰۰۰۳۴%
۷۲۰۰ مگابایت۴۴,۰۰۰۵۹,۰۰۰۳۴%
۷۳۰۰ مگابایت۵۵,۰۰۰۷۴,۰۰۰۳۴%
۷۵۰۰ مگابایت۷۰,۰۰۰۹۴,۰۰۰۳۴%
۷۷۵۰ مگابایت۸۳,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰۳۴%
۷۱٫۵ گیگابایت۱۰۹,۰۰۰۱۴۷,۰۰۰۳۴%
۷۲٫۵ گیگابایت۱۳۰,۰۰۰۱۷۵,۰۰۰۳۴%
۷۴ گیگابایت۱۶۰,۰۰۰۲۱۵,۰۰۰۳۴%
۷۶ گیگابایت۱۹۵,۰۰۰۲۶۳,۰۰۰۳۴%
۳۰۱ گیگابایت۱۰۵,۰۰۰۱۴۱,۰۰۰۳۴%
۳۰۲ گیگابایت۱۴۰,۰۰۰۱۸۸,۰۰۰۳۴%
۳۰۳ گیگابایت۱۹۰,۰۰۰۲۵۵,۰۰۰۳۴%
۳۰۴ گیگابایت۲۱۳,۰۰۰۲۸۶,۰۰۰۳۴%
۳۰۵ گیگابایت۲۳۶,۰۰۰۳۱۷,۰۰۰۳۴%
۳۰۷ گیگابایت۲۸۲,۰۰۰۳۸۰,۰۰۰۳۴%
۶۰۱۲ گیگابایت۴۶۰,۰۰۰۶۱۹,۰۰۰۳۴%
۱۲۰۱۵ گیگابایت۶۲۰,۰۰۰۸۳۵,۰۰۰۳۴%

همچنین با توجه به درخواست مشترکان، در تغییرات جدید، بسته‌های بلند مدت متنوع نیز به شرح ذیل ارائه شده است:

مدت زمان بسته (روز)حجم بستهقیمت ارائه بسته (ریال)
۳۰۶ گیگابایت۳۷۰,۰۰۰
۹۰۱۰ گیگابایت۷۶۰,۰۰۰
۹۰۳۰ گیگابایت۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۵۰ گیگابایت۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۸ گیگابایت۱,۱۸۰,۰۰۰
۱۲۰۷۲ گیگابایت۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۸۰۲۰ گیگابایت۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸۰۸۰ گیگابایت۴,۸۲۰,۰۰۰

اخبار مرتبط