بیمه آسیا در قالب طرح “حس “به گروه “حامیان سلامت” شامل پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و کلیه کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی، برای خرید بیمه های عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا تسهیلات ویژه ارائه می کند.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، شرکت بیمه آسیا به عنوان اولین و بزرگ ترین ارائه کننده بیمه های عمر و پس انداز در کشور، در راستای قدردانی از تلاش گروه “حامیان سلامت” در خصوص مقابله و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، در قالب طرح “حس”تسهیلات ویژه ارائه می کند.

بر اساس این گزارش، تمامی خریداران بیمه های جامع عمر و پس انداز و مهر آسیا در گروه “حامیان سلامت” می توانند از تسهیلات ویژه بیمه آسیا از جمله افزایش متناسب در اندوخته بیمه نامه شامل تخفیف در هزینه های اداری و بیمه گری به میزان ۱۰۰ درصد، تسهیل و تخفیف مناسب در اضافه نرخ، استفاده از خدمات انجام آزمایش و معاینه رایگان در مراکز طرف قرارداد و امکان پرداخت ۹۰ درصد اندوخته به عنوان وام و یا برداشت از اندوخته،  استفاده کنند.

این گزارش می افزاید، در طرح ویژه بیمه آسیا، “گروه حامیان سلامت”در صورت خرید بیمه نامه عمر و پس انداز، از تخفیفات و تسهیلات ویژه ای به شرح ذیل در سایر رشته های بیمه ای از جمله ۴۰ درصد تخفیف جهت خطرات اصلی در بیمه های بدنه اتومبیل، ۸۵ درصد تخفیف برای کلیه خطرات منازل مسکونی و ۸۰ درصد تخفیف برای مطب و دفاتر کار پزشکان و پیراپزشکان در بیمه های آتش سوزی، تخفیف در پوشش بیمه ای تجهیزات پزشکی مستقر در مطب پزشکان در بیمه های مهندسی با توجه به شرایط، تقسیط، کسر از حقوق و ارائه ۳۰ درصد تخفیف حق بیمه مازاد مالی در فروش اقساطی در بیمه های ثالث اتومبیل، ۱۵ درصد تخفیف در صورت عقد قرارداد به جامعه مورد نظر در بیمه های باربری، ۳۵ درصد تخفیف در مسئولیت حرفه ای پزشکان، ۴۰ درصد تخفیف در مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان و ۴۵ درصد تخفیف در مسئولیت هیأت مدیره مجتمع مسکونی متعلق به کادر درمان در بیمه های مسئولیت و ۳۰ درصد تخفیف با ارائه بیمه نامه حوادث انفرادی با پوشش خانواده در بیمه های عمر و حادثه برخوردار می شوند.

بیمه گذاران”گروه حامیان سلامت” به منظور برخورداری از تسهیلات مذکور می توانند به کلیه واحدهای صدور و شعب شرکت بیمه آسیا در سراسر کشور مراجعه کنند.