چهارمین نمایشگاه زنجیره تأمین، فولاد، مس، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته و فلزات آهنی و غیرآهنی استان کرمان، طی سه روز با مشارکت ٨۵ شرکت داخلی و با هدف ارائه توانمندی‌های شرکت‌های تأمین‌کنندۀ صنایع و از دیگر سو نیاز و انتظارات شرکت‌های بزرگ معدنی، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمان برگزار شد.

ارائه دستاوردهای گل‌گهر در نمایشگاه تامین زنجیره فولاد و مس

چهارمین نمایشگاه زنجیره تأمین، فولاد، مس، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته و فلزات آهنی و غیرآهنی استان کرمان، طی سه روز با مشارکت ٨۵ شرکت داخلی و با هدف ارائه توانمندی‌های شرکت‌های تأمین‌کنندۀ صنایع و از دیگر سو نیاز و انتظارات شرکت‌های بزرگ معدنی، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری درآمد نیوز ؛ شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نیز با حضور فعال کارشناسان شرکت و در غرفه‌ای مشترک با شرکت‌های توسعه آهن و فولاد گل‌گهر و شرکت جهان‌فولاد، به ارائۀ آخرین دستاوردها و ظرفیت‌های گل‌گهر در تکمیل زنجیرۀ فولاد و تولیدات خود پرداخت.
چهارمین نمایشگاه زنجیره تأمین، فولاد، مس، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته و فلزات آهنی و غیرآهنی، دوم تا پنجم دی‌ماه جاری با مشارکت ۸۵ شرکت داخلی در فضایی به وسعت ۳۵۰۰ مترمربع برگزار شد.