ارتقاء سهم نگهداری اتکائی اختیاری و کسب توانگری مالی یک دوره با افزایش سرمایه ده هزار میلیارد ریالی در سرمد

به گزارش درآمد نیوز سیدمهدی جوادی با اشاره به مصوبه مجمع فوق العاده این شرکت گفت : در مذاکراتی هم که با بیمه مرکزی داشتیم تصویب افزایش سرمایه شرکت به همراه اصلاحات مالی و ساختاری و همچنین اصلاح پرتفویی که در سرمد صورت گرفته است شرایط را برای کسب توانگری یک فراهم آورده است.

رئیس هیأت مدیره بیمه سرمد با اشاره به تأثیرات این افزایش سرمایه در نگهداری سهم اتکائی اختیاری و امکان قبولی اتکائی بالاتر که نهایتاً منجر به افزایش سودآوری شرکت و بازدهی افزون سود سهام برای سهامداران خواهد شد اعلام داشت : یکی از موانع اصلاح نسبت توانگری بیمه سرمد برای کسب توانگری یک بحث تصویب افزایش سرمایه این شرکت بود که بحمدالله امروز با همیاری صاحبان سهام حقوقی و حقیقی این افزایش سرمایه به تصویب رسید و با توجه به این که افزایش سرمایه مذکور از محل مطالبات و آورده نقدی است می تواند موجب شتاب مسیر توسعه ای شرکت شود و با افزایش توان مالی سرمد موجبات نقش آفرینی بیشتر این شرکت را در صنعت بیمه فراهم آورد.