جلسه مشترک مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی و بیمه میهن با هدف بررسی و ارزیابی رویکردها و اقدامات انجام شده در این شرکت در راستای الزامات اجرای اصول حاکمیت شرکتی و سیستم مدیریت ریسک برگزار گردید.

جلسه مشترک مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی و بیمه میهن با هدف بررسی و ارزیابی رویکردها و اقدامات انجام شده در این شرکت در راستای الزامات اجرای اصول حاکمیت شرکتی و سیستم مدیریت ریسک برگزار گردید.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه میهن؛ در ابتدای این جلسه که مدیرعامل و معاونان فنی و مالی حضور داشتند، دکتر ابراهیم حمیدی رئیس هیئت مدیره بیمه میهن ضمن خوش آمدگویی به تیم مرکز توسعه مدیریت ریسک به ریاست دکتر محمود اسعدسامانی، ابراز امیدواری کرد که تعامل و ارتباط فیمابین این مرکز و شرکت های بیمه سیستماتیک باشد و این مرکز آخرین یافته ها و دستاوردهای خود را برای بهبود مدیریت ریسک در اختیار شرکت های بیمه قرار دهد تا با شکل گیری مدیریت دانش، این مجموعه ها بتوانند با بهبود عملکرد خود در حوزه مدیریت ریسک، از مزایای یک سیستم یکپارچه مدیریت ریسک بهره مند شوند.

در این جلسه گزارشی از اقدامات کلیدی بیمه میهن در ارتباط با فصل سوم آئین نامه شماه ۹۳ حاکمیت شرکتی و تشکیل کمیته ها و کارگروه ها به منظور کنترل ریسک های راهبردی مجموعه میهن به صورت پاورپوینت ارائه گردید و سپس دکتر سامانی رئیس مرکز توسعه مدیریت ریسک با تشریح فرایند شکل گیری این مرکز در بیمه مرکزی، اهمیت مدیریت ریسک در مجموعه ها و بنگاه های اقتصادی را بسیار مهم توصیف کرد و الزامات اصول حاکمیت شرکتی را که از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شده و به عنوان بازوی اجرایی هیئت مدیره عمل می کند، برای حاضران برشمرد.

دکتر سامانی یکی از مهمترین الزامات اجرای حاکمیت شرکتی را سیستم مدیریت ریسک عنوان کرد و گفت این سیستم باید به صورت نظامند و مؤثر در شرکت بیمه عمل کند و تغییر و تحولات در حوزه های مختلف و اکوسیستم بیمه را پیگیری و بطور دقیق بررسی نماید.

در پایان جلسه که کارشناسان حوزه مدیریت ریسک بیمه میهن نیز حضور داشتند، سیستم مدیریت ریسک این شرکت در چارچوب معیارهای مورد نظر و چک لیست های تهیه شده توسط این مرکز مورد بررسی قرار گرفت و با طرح سوالات مرتبط به صورت تعاملی، پاسخ های لازم ارائه گردید.