بحران آب از اَبَرچالش های پیش روی دولت آینده و از جدّی ترین مقوله های حائز اهمیّت است که اِهتمام ویژه دولت سیزدهم را بعنوان تهدیدی عظیم در کشور می طلبد.

دکتر سهراب بختیار

بحران آب از اَبَرچالش های پیش روی دولت آینده و از جدّی ترین مقوله های حائز اهمیّت است که اِهتمام ویژه دولت سیزدهم را بعنوان تهدیدی عظیم در کشور می طلبد.

_ لزوم نگاهی تدبیری به چالش آب در کشور
با توجه به کاهش بارندگی های سالهای اخیر و سوء مدیریت های موجود در این بخش و برداشت بی رویه از منابع موجود امری ضروری است و در صورت بی تفاوتی، شاهد معضلات شدیدی در این حوزه خواهیم بود که زنگ خطر تنش شدید آبی در کشور را بیشتر از هر زمانی نمایان ساخته است و سلامت میلیون ها هموطن را در معرض تهدید جدّی قرار داده است.

اثرات مخرب این تنش در حوزه های مختلف کشور میتواند در بخش سلامت بویژه در تغذیه روزمره و سفره معیشت و استفاده بهینه از محصولات کشاورزی سالم و تازه و همچنین استفاده از منابع آب سالم و ..را شامل شود .این معضل میتواند بیماری های مختلفی را نیز با تغییر اقلیم در حوزه آب به همراه داشته باشد که جبران این تبعات غیر قابل جبران است و تبعات زیست محیطی فراوان آن موضوعی است که نمیتوان به سادگی از آن گذشت و راهکار عاجلانه تخصصی را برای رفع این معضل در حل مشکلات اجتماعی و قومیتی _استانی ، درخواست دارد.
این اَبَر بحران و تنش شدید آبی هشدار از بروز فجایع زیست محیطی و اختلافات اجتماعی -محلی-استانی را درپی خواهد داشت و لزوم اعمال راهکارهای این پدیده شوم را ضروری تر میسازد.
متاسفانه با میانگین بیش از ۴۰۰میلیارد متر مکعب بارش در سطح کشور نتوانسته ایم راهکارهای مدیریت آب را اعمال نماییم و با بی تدبیری در این حوزه تنها در حدود ۱۲۰میلیارد متر مکعب از نزولات آسمانی بصورت تجدید شونده و قابل دسترسی سطحی و زیر زمینی را در اختیار داریم که این میزان را نیز با بی درایتی های موجود ضایع نموده و منابع آب شیرین کشور را تبدیل به سفره های آب شور و غیر قابل استفاده در بخشهای مختلف می نماییم.

بحران آب ،فاجعه ای شوم در کشور است که با عواملی همچون رشد جمعیت ،استفاده ناصحیح در صنعت و کشاورزی و سوء مدیریت ها ،سرعت بیشتری گرفته بشکلی که استفاده از آب های زیرزمینی در ایران را ۳ برابر متوسط استاندار جهانی ساخته است و فوریت بخشیدن به رفع این فاجعه را ضروری تر میسازد.

✅ توصیه اینجانب به دولتمردان حال و آینده کشور این است که طرح های انتقال حوزه به حوزه آب که بیش از ۴۰سال در کشور انجام شده است و شاهد تبعات زیان بار آن به دفعات بوده ایم سالهاست در کشورهای توسعه یافته دنیا منسوخ گردیده است زیرا اثرات فاجعه بار آن در میان مدت و بلند مدت تبدیل به فجایع زیست محیطی و …میشود.
تبعات انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان و هر حوزه دیگری در کشور گرچه با نگاهی سطحی، رویایی شیرین است که اخیراً نیز در استان های شرقی و فلات مرکزی ایران اجرایی شده است و از آن بعنوان دستاوردی ملّی !! یاد میشود ولی نتایج منحوس آن را در حوزه های مختلف دریا و خشکی در آینده شاهد خواهیم بود.

✅ ریاست جمهور منتخب کشور حضرت آیت الله رئیسی ؛ فاجعه کاهش بی سابقه و سریع مخازن و آب های زیر زمینی کشور را در اولویت برنامه های خویش قرار داده و راهکارهای علمی در حوزه های مختلف زیستی را جایگزین طرح های مصلحتی و ساده انگارانه نموده و از فاجعه ای عظیم در استانهایی که از وضعیت قرمز تنش آبی نیز گذشته اند جلوگیری نمایید.

✅ دولتمردان آینده ؛ بنده عاجزانه تقاضا دارم از طرح های تهیه شده بنده و سایر صاحب نظران در آمایش سرزمینی در حوزه استراتژی آب که هیچ گاه مورد کوچکترین اعتنای دولت فعلی قرار نگرفته است استفاده نموده و با ایجاد نقشه راهی جامع در مدیریت آب ،راهکارهای اساسی را در مقابله با بحران زیست محیطی-انسانی در پیش گرفته و با اصلاحات اساسی در بهینه سازی سامانه ها در صنعت و کشاورزی ، طرح ویژه در استحصال و ذخیره سازی روان آب های سطحی در حوزه آبخیزداری ،افزایش ظرفیت ذخیره سازی در آب خوان ها ،اصلاح الگوی کشت و توجّه به مقوله آب مجازی ،ارائه راهکارهای نوین کاهش تبخیر و استفاده از آب های غیر متعارف و ….مسیر توسعه در حوزه آب را که بی شک از مهمترین راههای توسعه همه جانبه کشور است را اتخاذ نمایید و کشور را از بروز فاجعه ای سهمگین نجات دهید.