کارکنان شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان رضوی در روز عیدسعید غدیر ۲۰۰۰ وعده غذای گرم توزیع کردند.

کارکنان شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان رضوی در روز عیدسعید غدیر ۲۰۰۰ وعده غذای گرم توزیع کردند.

 به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان رضوی، کارکنان شعب استان هم‌زمان با دهه ولایت در مشارکت با پویش برکت نان علی علیه‌السلام حدود ۲۰۰۰ وعده‌غذای گرم در روز عیدسعیدغدیر توزیع کردند.

مدیر پویش برکت نان علی علیه‌السلام درباره جزییات مشارکت کارکنان استان خراسان رضوی گفت: همکاری در دو بخش صورت گرفت. بخش اول به‌صورت پرداخت نقدی و غیر نقدی و بخش دوم شامل جذب بانی و خیر توسط این عزیزان بود.

وی در ادامه افزود: جمع ریالی کمک این بزرگواران در دو بخش حدوداً ۲۵۰میلیون ریال بود که در شب و روز عید غدیر صرف تهیه ۲۰۰۰ غذای گرم و همچنین تهیه بسته‌های معیشتی شد.