اعتراض مردم زیمبابوه به تبلیغات چین هراسی آمریکایی ها در این کشور

تلاش دولت آمریکا برای تبلیغ چین هراسی در زیمبابوه در حالی صورت می‌گیرد که شاهد اقبال عمومی مردم به سرمایه گذاریهای چین در این کشور هستیم