مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک آینده برای انتخاب اعضای هیأت‌مدیره روز دوشنبه ۶ آذر‌ماه ۱۴۰۲ با حضور اکثریت سهامداران، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ایران و شرکت فرابورس ایران برگزار و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع، علی جباری، علی اکبر عابدینی، بهمن اسکندری، محسن خوارزمی و مجتبی کحالی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط‌عمومی بانک آینده، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک آینده برای انتخاب اعضای هیأت‌مدیره روز دوشنبه ۶ آذر‌ماه ۱۴۰۲ با حضور اکثریت سهامداران، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ایران و شرکت فرابورس ایران برگزار و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع، علی جباری، علی اکبر عابدینی، بهمن اسکندری، محسن خوارزمی و مجتبی کحالی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند.
همچنین، حمید بناییان و امیر سودبخش نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
شایان ذکر است، در این مجمع، تعداد بیش از دو میلیون رای نیز به عنوان آرای باطله ثبت شد.
گفتنی است؛ شعبان مرادی در ابتدای نشست از حضور در جمع کاندیداهای هیأت مدیره بانک استعفا دادند.