به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: انتخابات کمیسیون فین‌تک به ریاست دبیر سازمان و با حضور بازرسان،رئیس رسته‌ی خدمات فناوری اطلاعات، نماینده شرکت ققنوس به‌عنوان مجری سامانه آنلاین انتخابات و سایر عوامل اجرایی در روز یکشنبه ۱۱مهر۱۴۰۰ به صورت برخط برگزار و انتخاب اعضای آن انجام شد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: انتخابات کمیسیون فین‌تک به ریاست دبیر سازمان و با حضور بازرسان، رئیس رسته‌ی خدمات فناوری اطلاعات، نماینده شرکت ققنوس به‌عنوان مجری سامانه آنلاین انتخابات و سایر عوامل اجرایی در روز یکشنبه ۱۱مهر۱۴۰۰ به صورت برخط برگزار و انتخاب اعضای آن انجام شد.

گفتنی است که مهندس مهدی طالب، ریاست محترم اداره فناوری های نوین شرکت فام به عنوان شانزدهمین عضو این کمیسیون انتخاب گردید که ضمن تبریک به ایشان و مدیر عامل محترم و سایر همکاران شرکت، برای ایشان آرزوی توفیق و بهروزی در انجام ماموریتهای محوله را داریم.