انتقال دانش و تجربه نیروهای قدیمی و پیش‌کسوت، پیش از بازنشستگی این افراد، نیروهای جدید و جایگزین جذب می‌شوند تا فرآیند انتقال دانش و تجربه به نیروهای جدید صورت ‌گیرد و به همین دلیل در بازه زمانی مشخصی آمار نیروی انسانی افزایش یافته است و با خروج نفرات بازنشسته، تعداد نیروهای فعال به شرایط قبلی بازخواهد گشت؛ بنابراین تغییر محسوسی در کمیت نیروی انسانی ایران خودرو ایجاد نشده است.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از ایکوپرس- ایران خودرو تاکید کرده، به منظور انتقال دانش و تجربه نیروهای قدیمی و پیش‌کسوت، پیش از بازنشستگی این افراد، نیروهای جدید و جایگزین جذب می‌شوند تا فرآیند انتقال دانش و تجربه به نیروهای جدید صورت ‌گیرد و به همین دلیل در بازه زمانی مشخصی آمار نیروی انسانی افزایش یافته است و با خروج نفرات بازنشسته، تعداد نیروهای فعال به شرایط قبلی بازخواهد گشت؛ بنابراین تغییر محسوسی در کمیت نیروی انسانی ایران خودرو ایجاد نشده است.
براساس گزارش ایران خودرو، بیش از ۲۱۰۰ نفر از نیروهای استخدام شده، از داخل مجموعه که دارای شرایط استخدامی مختلفی بوده‌اند به قرارداد مستقیم شرکت ایران خودرو درآمده‌اند که این اقدام نیز مطابق با تصمیمات کلان و مصوبات دولت بوده است.
این گزارش می‌افزاید، با وجود راه‌اندازی دو سالن جدید تولید به سایر واحدهای تولیدی ایران‌خودرو از جمله سالن تولید محصول جدید ری‌را، مجموعه فعالیت‌های این پروژه اعم از زیرساخت، مهندسی، تجهیزات و راه‌‌اندازی به صورت کامل با استفاده از ظرفیت‌های موجود داخل شرکت صورت گرفته و هیچ نیروی انسانی جدید برای این موضوع جذب نشده است.
ایران خودرو ضمن نادرست و غیرحرفه‌ای خواندن گزارش مقایسه بازه‌های زمانی امسال با دو سال گذشته، رسانه‌ها را به ارایه اطلاعات صحیح به جامعه و مخاطبان، به دور از برداشت‌های سوگیرانه دعوت کرد و مقایسه دو بازه زمانی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه دو سال گذشته را غیرحرفه‌ای خواند.
خودروساز بزرگ کشور تصریح کرده، افزایش تعداد نیروی انسانی، در جهت تحقق بهتر برنامه‌های تولید و جایگزینی نیروهای بازنشسته صورت گرفته است.