بررسی صورت های مالی بانک ایران زمین که در سامانه کدال منتشر شده است نشان می دهد که وضعیت درآمدی این بانک با رشد مناسبی رو به رو است.

بررسی صورت های مالی بانک ایران زمین که در سامانه کدال منتشر شده است نشان می دهد که وضعیت درآمدی این بانک با رشد مناسبی رو به رو است.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از پایگاه خبری تحلیلی صدای پول، وزمین توانسته است با موفقیت سرمایه گذاری های انجام شده رشد مناسبی را تجربه کند و در کنار سایر عوامل بنیادی که در این گزارش به آن اشاره می شود،نویدبخش دورنمایی مثبت برای سرمایه گذاران این سهام بورسی باشد.

بر اساس صورت هالی مالی  منتشر شده بانک ایران زمین از سرمایه گذاری های وزمین با رشد ۹۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است.

این میزان سود از ۴۳۴ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال به ۸۵۶ میلیون ریال افزایش یافته است.

این میزان سود از محل سرمایه گذاری در حالی است که بانک ایران زمین ۱٫۴۰۴ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال از محل کارمزد درآمد کسب کرده است.این میزان در مدت مشابه سال قبل ۶۶۳ میلیارد و ۳۹۲ میلیون ریال بوده است که بیانگر رشد ۱۱۲ درصدی در این بخش است.

از سوی دیگر میزان خالص درآمد کارمزدی وزمین در نه ماهه پایان سال مالی گذشته،۲۸۲ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال بوده است که در مدت مشابه سال مالی جاری به ۹۲۵ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال رسیده است که به معنی رشد ۲۲۷ درصدی در آمدهای بانک ایران زمین از این محل است.

این میزان درآمدها در حالی است که وزمین در ۹ ماهه امسال با رشد ۱۲۰ درصدی درآمدها از محل اعطای تسهیلات،سپرده گذاری و اوراق بدهی رو به رو بوده است.

بررسی صورت های مالی این دوره نشان می دهد که این درآمدها از ۲٫۸۲۹ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال در مدت مشابه سال مالی قبل به ۶٫۲۱۸ میلیارد و ۵۳۷ میلیون ریال در ۹ ماهه امسال رسیده است.

رشد درآمدهای بانک ایران زمین در صورت هالی مالی را هنگامی که در کنار دارایی های این بانک قرار دهیم به چشم انداز مثبتی برای وزمین می رسیم.

این بانک در جریان ادغام موسسه مولی الموحدین موفق شده است تا دارایی های سرمایه مناسبی را به دست آورد.لیست این دارایی های سرمایه ای را می توانید در گزارش های این بانک در سامانه کدال مشاهده کنید.

برخی برآورده نشان می دهد که این دارایی ها با قیمت پایه سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.در حالی که ارزش این دارایی های سرمایه ای با قیمت پایه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

در صورت فروش هر یک از این دارایی های سرمایه ای انتظار می رود تا اثرات مثبتی در گزارش های مالی این بانک دیده شود و تابلو این سهم با استقبال خریداران،روزهای سبزی را پیش رو داشته باشد.