عملیات بانکی بر بسترهای دیجیتال و الکترونیک به ویژه تی تی پلاس در حال انجام است و مشتریان از خدمات متنوع بانک بهره مند می‌شوند، در ادامه برنامه های تحولی بانک موضوع سیستمی نمودن میانگین تسهیلات بانک در حال انجام است که می تواند موجبات تسریع در پرداخت تسهیلات عمومی و تسهیلات مرتبط با محصولات بانک را فراهم نماید.

 درآمد نیوز – محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در شورای معاونین اظهار داشت: عملیات بانکی بر بسترهای دیجیتال و الکترونیک به ویژه تی تی پلاس در حال انجام است و مشتریان از خدمات متنوع بانک بهره مند می‌شوند، در ادامه برنامه های تحولی بانک موضوع سیستمی نمودن میانگین تسهیلات بانک در حال انجام است که می تواند موجبات تسریع در پرداخت تسهیلات عمومی و تسهیلات مرتبط با محصولات بانک را فراهم نماید.
وی افزود: سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۳ در پایان سال گذشته آماده ابلاغ بود و با کمی بازنگری روز ششم فروردین ماه ابلاغ گردید. سیاست ها محور برنامه های تسهیلاتی بانک هستند و هر گونه اقدام تحولی مرتبط با برنامه های اعتباری بانک با سیاست ها هماهنگ و همسو هستند.
شیخ حسینی تاکید کرد: حوزه فناوری بانک در صدد بر آمده است تا واحد و شعبه ویِژه برای رسیدگی و راهنمایی مشتریان در حوزه های تی تی پلاس و خدمات غیر حضوری راه اندازی نماید. این واحد با هماهنگی واحدهای ستادی و اجرایی اقدامی مهم برای تکمیل تحول دیجیتال بانک است.
این مقام بانکی گفت: موضوع صدور صورتحساب الکترونیک مطابق ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور در واحدهای ستادی بانک در حال پیگیری است. این مبحث از برنامه مهم مالیاتی کشور است و بانک توسعه تعاون نیز نهایت اهتمام خود را برای همکاری و تعامل در این زمینه در نظر دارد.
در این جلسه معاونین مدیر عامل نیز توضیحاتی درباره پروژه ها و برنامه های در حال انجام ارائه دادند.