مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت از امضاء تفاهم نامه همکاری با ادارات فنی و حرفه ای و کار شهرستان کهگیلویه خبر داد.

به گزارش درآمد نیوز مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با اشاره به نقش و جایگاه آموزش در صنعت پتروشیمی گفت: آموزش و یادگیری فناوری و نوآوری‌های کسب‌ شده در همه سطوح کاربری الزامی است.

شکری از امضاء تفاهم نامه همکاری با ادارات فنی و حرفه ای و کار شهرستان کهگیلویه خبر داد و افزود: توانمند سازی های نیروی های بومی یکی از رسالت های شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت است.

شکری با اشاره به راه‌اندازی این طرح در آینده نزدیک ادامه داد: این امر میسر نخواهد شد مگر با داشتن نیروی متخصص و کار آزموده که این تفاهم نامه سه جانبه می تواند راه گشای این امر باشد.