به گزارش درآمد نیوز از جمله مهمترین اهداف این تفاهم نامه ها می توان به مشاوره و همکاری جهت تامین کالاهای مورد نیاز در حوزه محصولات بسته‌بندی پتروشیمی، مشاوره و همکاری طرفین جهت تامین نیازها در اجرای طرح های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری، مشاوره و همکاری در راستای تامین مواد اولیه، انتقال دانش فنی، تجارب و […]

به گزارش درآمد نیوز

از جمله مهمترین اهداف این تفاهم نامه ها می توان به مشاوره و همکاری جهت تامین کالاهای مورد نیاز در حوزه محصولات بسته‌بندی پتروشیمی، مشاوره و همکاری طرفین جهت تامین نیازها در اجرای طرح های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری، مشاوره و همکاری در راستای تامین مواد اولیه، انتقال دانش فنی، تجارب و نیازمندی‌های تجاری و فنی در حوزه طراحی، تولید و فروش محصولات بسته بندی، مشاوره و برگزاری جلسات کارشناسی فنی در راستای بهبود کیفیت محصولات بسته بندی صنایع پتروشیمی، همکاری و در اولویت قراردادن تامین محصولات بسته بندی پتروشیمی، همکاری و در اولویت قراردادن تامین و تهیه محصولات بسته بندی پتروشیمی می توان اشاره نمود.

مقاله اصلی