بانک توسعه تعاون به منظور سرعت بخشیدن در ارائه خدمات به مشتریان، امکان بازیابی غیرحضوری رمز سامانه های اینترنت بانک و همراه بانک فراهم کرد.

به گزارش درآمد نیوز بانک توسعه تعاون به منظور سرعت بخشیدن در ارائه خدمات به مشتریان، امکان بازیابی غیرحضوری رمز سامانه های اینترنت بانک و همراه بانک فراهم کرد.
مشتریان بانک توسعه تعاون در صورت فراموشی رمز با ورود به سامانه بانکداری مجازی به آدرس https://vb.ttbank.ir می توانند رمز اینترنت بانک و همراه بانک را بازیابی کنند.

شایان ذکر است از مزایای فعالسازی قابلیت مذکور می توان به مواردی چون ، بازیابی رمز ورود به سامانه های اینترنت بانک و همراه بانک بدون مراجعه به شعبه و کاهش حجم فعالیت های شعبه، تسریع در ارایه خدمات بانکداری غیرحضوری و رضایتمندی مشتریان، افزایش امنیت و ایجاد زیرساخت پیشگیری از سوء استفاده از رمزهای افشا شده و عدم نگرانی مشتریان از تغییر رمز توسط افراد سودجو به دلیل احراز هویت دو مرحله ای اشاره کرد.