طی احکامی جداگانه از سوی مدیر عامل شرکت بیمه حکمت صبا ، مدیر حسابرسی و کنترل داخلی ، مدیر بیمه های آتش سوزی ، مهندسی و انرژی و سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه و برنامه ریزی منصوب شدند.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه حکمت صبا، دکتر بهاری فر در احکامی جداگانه سعید کلوانی را به عنوان مدیر حسابرسی و کنترل داخلی ، علی مهری را به سمت مدیر بیمه های آتش سوزی، مهندسی و انرژی و محمدحسین شوکت پور را به سمت سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه و برنامه ریزی شرکت بیمه حکمت صبا منصوب کرد.

از جمله سوابق کاری سعید کلوانی می‌توان به مدیر حسابرسی داخلی بیمه سرمد ، رئیس اداره حسابرسی _ مدیر حسابرسی داخلی _ رئیس مبارزه با پولشویی و مدیر رسیدگی به شکایات بیمه ما ، قائم مقام مدیرعامل و مسئول فنی شرکت مهرگستران صنام بیمه کوثر و … اشاره کرد.

همچنین از سوابق کاری علی مهری می توان به مدیرشعبه ممتاز پاسداران بیمه ایران ، مدیر شعبه ممتاز شریعتی بیمه ایران ، رئیس اداره کل بیمه های آتش سوزی و باربری مجتمع شهید مطهری بیمه ایران ، رئیس اداره کل بیمه های مهندسی و مسئولیت مجتمع شهید مطهری بیمه ایران ، رئیس اداره بازرسی فنی مدیریت حسابرسی و بازرسی بیمه ایران ، رئیس اداره کل بیمه درمان جانبازان معاونت اجرایی بیمه های اشخاص بیمه ایران ، رئیس اداره بیمه های اشخاص مجتمع خدمات بیمه ای آزادی بیمه ایران و… اشاره نمود.

محمدحسین شوکت پور نیز عضویت هیئت مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری ، دستیار ویژه مدیرعامل بنیاد علوی در حوزه مطالعات استراتژیک و آینده پژوهی و توسعه کسب و کار ، مشاور ارشد هیئت مدیره و مدیرعامل بانک دی ، مشاور آینده پژوهی راهبردی مدیرعامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ، مدیرکل روابط بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و سمت های اجرایی متعدد دیگر را در کارنامه خود دارد.