دکتر مصطفوی مدیرعامل بیمه میهن با صدور حکمی سیدمحسن فقیهی را به سمت سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات این شرکت منصوب کرد.

مدیرعامل بیمه میهن در متن حکم سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات؛ بر تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات، تحول سیستم های اطلاعاتی و فناوری های دیجیتال، بکارگیری ابزارهای دیجیتالی جدید برای فرایندهای بیمه گری و مکانیزه آنها، یکپارچه سازی و استاندارد کردن داده ها و ایجاد مزیت رقابتی تأکید کرده است.