جدیدترین تحولات بازار مسکن در نیمه تابستان بررسی شد.محاسبات و برآوردهای از متوسط قیمت مسکن شهر تهران در مرداد با توجه شاخص دلاری مسکن نشان می دهد بر خلاف اظهارات اخیر مسئولان دولتی،میانگین قیمت مسکن از کانال ۶۳ میلیون تومان در ابتدای تابستان به کانال ۶۴ میلیون تومان وارد شده است.

درآمد نیوز – جدیدترین تحولات بازار مسکن در نیمه تابستان بررسی شد.محاسبات و برآوردهای از متوسط قیمت مسکن شهر تهران در مرداد با توجه شاخص دلاری مسکن نشان می دهد بر خلاف اظهارات اخیر مسئولان دولتی،میانگین قیمت مسکن از کانال ۶۳ میلیون تومان در ابتدای تابستان به کانال ۶۴ میلیون تومان وارد شده است.

آمارهای منتشر نشده

احسان برین،پژوهشگر اقتصادی با تحلیل اتفاقات اخیر بازار مسکن می گوید: فلسفه انتشار رسمی آمار این است که قابل استناد و مدغن باشد و از اظهار نظرهای شفاهی و کیفی پرهیز شود.زمانیکه آمار به صورت رسمی و با جزئیات منتشر می شود میتوان کاملا مشخص نمود که روند افزایشی یا کاهشی بوده است.بناربراین بدون گزارش های رسمی اظهار نظرهای این چنینی انتظار نمی رود که از دید فعالان بازار یک سیگنال در نظر گرفته شود صرفا شاید جنبه نظارت مدیریت بازار حوزه ی مسکن را پوشش دهد که بعید میدانم پوشش دهد.

نکته ای که وجود دارد این است که این موضوع میتواند برای کدام طرف بازار مفید و یا خوب باشد که قطعا از دید متقاضیان بازار مسکن و از طرفی دیگر عرضه کنندگان مسکن نمیتواند به نفع بازار باشد بدین صورت که هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار زمانی نفع جمعی آنها حداکثر میشود که شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد این موضوع در رابطه با نیروهای عرضه و تقاضا در بازار مسکن است؛اما شاید اگر از دید سیاستگذار به این موضوع نگاه نماییم این عدم انتشار آمار منافعی برای سیاستگذار داشته باشد از این جهت که دست آویزی وجود ندارد که بر مبنای آن سیاستگذار قضاوت شود. از طرفی دیگر شرایط را برای بهره برداری های صلاحدیدی با توجه به وضعیت های متفاوت بازار مسکن در برحه های متفاوت محیا می کند دست سیاستگذار باز است که هر زمانی به نظر رسید با مصاحبه ای یا اضهار نظری میتواند القا کند که بازار مسکن کاهشی است.

روند کاهشی یا کسون

در چندروز اخیر بازار مسکن نه به صورت افزایشی و نه به صورت کاهشی بوده است و در چندماه اخیر در حول محور نوسانات ۶۳ و ۶۴ میلیون تومان بوده است.نکته ای که مهمی است با عوامل مختلف در پی هم شاهد کم رونق شدن بازار مسکن باشیم.در بازارها زمانی این اتفاق رخ میدهد که معاملات کم رونق باشند و اولین علتی که به ذهنمان خطور میکند این است که ارزش مسکن به عنوان یک دارایی به قدری افزایش داشته است که متقاضیان در چند ماه اخیر توان مالی خرید مسکن را نداشته باشند و از طرفی دیگر عرضه کننده ها حاضر به عرضه مسکن در قیمت های کمتر نیستند زیرا برای تبدیل به دارایی های دیگر به مشکل بر خواهند خورد.

محرک اصلی این وضعیت،نوسانات اخیر چندماه اخیر در ارز بوده است.مهم ترین عامل کم رمق شدن بازار مسکن،سیاست تثبیت نرخ دلار است و این سیاست اگرچه آرامش را در چندماه اخیر به بازارهای مختلف از جمله مسکن آورده،اما پیش از این نیز در دهه ۸۰ تجربه مشابهی اجرا شده است.همچون دهه ۸۰ این سیاست میتواند برای مدتی از نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن جلوگیری کند اما بعد از مدتی میتواند بازارها را با نوسانات شدیدی مواجه کند.