دکتر نجارزاده با حضور در شعب طالقانی و به آفرین موسسه اعتبای نور در تهران ضمن گفت و گوی صمیمانه با مشتریان این شعب از فعالیت ها و تلاش های کارکنان آن ها در ارائه خدمات بهینه به مشتریان قدردانی کرد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر نجارزاده با حضور در شعب طالقانی و به آفرین موسسه اعتبای نور در تهران ضمن گفت و گوی صمیمانه با مشتریان این شعب از فعالیت ها و تلاش های کارکنان آن ها در ارائه خدمات بهینه به مشتریان قدردانی کرد.

وی در این بازدید ها از نزدیک در جریان فعالیت های بخش های مختلف این شعب قرار گرفت و در ادامه با ارائه رهنمودهای لازم بر ضرورت ارتباط موثر کارکنان با مشتریان ، توجه به نیازهای آنها و اجرای کامل تعهدات تاکید کرد.

وی در جریان این بازدید ها با بیان این که بانک ملی ایران در شبکه بانکی کشور از ابزارها و خدمات مالی منحصر به فردی برخوردار است، اظهارداشت: مدیران و کارکنان شعب بانک باید پر شتاب در راستای رضایتمندی مشتریان و ارائه خدمات بهینه به آحاد جامعه اقدام کنند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در این بازدیدها با توجه به دوره گذار و انتقال کامل داده ها و حساب های مشتریان موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران، از همکاران این شعب خواست تا به درخواست های مشتریان پاسخ مناسب دهند و در جهت رفع نیازهای آنها تلاش کنند ؛ همچنین ارائه خدمات متنوع ارزی ، ریالی و تقویت فعالیت های بازاریابی شعب برای حفظ و جذب بیشتر منابع را از جمله اولویت‌های اجرایی خود قرار دهند.

وی در این بازدیدها، با تأکید بر اینکه بانک ملی ایران برنامه ای برای تعدیل نیروی انسانی این موسسه ندارد گفت: سرمایه انسانی متعهد و با انگیزه این موسسه بسیار مهم است و لازم است تا از همه ظرفیت ها، توانایی ها و پتانسیل های موجود استفاده شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه خواستار تلاش مضاعف و جمعی برای افزایش همدلی و همکاری بیش از پیش به ویژه در مسیر حفظ مشتریان و افزایش سپرده ها شد.

این بازدیدها با طرح نظرات و خواسته های کارکنان این شعب و صدور دستور رسیدگی به تمامی آنها از سوی دکتر نجارزاده پایان یافت.

گفتنی است، در جریان این بازدیدها عباس شفیعی رئیس هیات مدیره، حسین بهاری عضو هیات مدیره، رضا رفیعا مدیرامور حوزه مدیریت و روابط عمومی و دیگر مسئولان و مدیران ارشد بانک ملی ایران دکتر نجارزاده را همراهی می کردند.