به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط‌عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی با بیان این که بانک، ملزم به تعیین تکلیف همه شرکت‌های زیرمجموعه، به جز شرکت‌های مرتبط با ماهیت فعالیت بانکی است، اظهار کرد: به این منظور باید همه پرونده‌های موجود در شرکت توسعه دیدار ایرانیان در اسرع وقت رسیدگی […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط‌عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی با بیان این که بانک، ملزم به تعیین تکلیف همه شرکت‌های زیرمجموعه، به جز شرکت‌های مرتبط با ماهیت فعالیت بانکی است، اظهار کرد: به این منظور باید همه پرونده‌های موجود در شرکت توسعه دیدار ایرانیان در اسرع وقت رسیدگی شده و به نتیجه برسد.

وی با تأکید بر اینکه پیگیری پرونده‌های قضایی مرتبط با شرکت باید در قالب یک نقشه راه مشخص عملیاتی شود، ادامه داد: جدول زمان‌بندی جریان رسیدگی به پرونده‌ها باید تهیه شود و فعالیت‌ها باید منطبق با آن پیش برود.

سرپرست بانک دی، قانون و مقررات را در جریان فعالیت‌های بانک و شرکت‌های زیرمجموعه، فصل‌الخطاب خواند و افزود: سیاست بانک، فروش املاک و اموال مازاد و افزایش جریان نقدینگی در بانک است، بنابراین شرکت‌ها نیز باید خود را در این مسیر قرار داده و امور بانک را تسهیل کنند.

در این دیدار، محمدصادق احمدزاده قناد مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره به ارائه گزارش از عملکرد شرکت پرداختند.

مقاله اصلی