رویدادهای نمایشگاهی و همایش ها باید ویژگی اثربخشی را داشته باشند و باید این قابلیت را داشته باشند تا ارتباطات میان فعالین صنایع و حوزه های متنوع اقتصادی را تسهیل نمایند.

به گزارش درآمد نیوز محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون طی بازدید غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه صنایع پایین دستی پتروشیمی و مواد شیمیایی (ایران کمیکال) اظهار داشت: رویدادهای نمایشگاهی و همایش ها باید ویژگی اثربخشی را داشته باشند و باید این قابلیت را داشته باشند تا ارتباطات میان فعالین صنایع و حوزه های متنوع اقتصادی را تسهیل نمایند.
وی افزود: بانک توسعه تعاون نیز در پی این است تا در رویدادهایی که ارتباط ویژه ای با بخش تعاون داشته باشد حضور یابد تا ارتباط بانک با تعاونگران و کارآفرینان تقویت شود.
ایرانی تاکید نمود: صنایع بالادستی پتروشیمی از صنایع راهبردی کشور بوده است و به نوعی مزیت اقتصاد ایران در عرصه های بین الملل است. آن چه در سال های پیش رو برای اقتصاد ایران قابل تصور است سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی است که می تواند اشتغال و تولید مناسبی را در مناطق متنوع جغرافیایی کشور حاصل نماید.
این مقام بانکی خاطر نشان کرد: صنایع بسیار پیشرفته ای در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی تعریف می شوند که گسترش فعالیت آنان ضمن تقویت تولید ملی، فرصت های مناسب صادراتی و ارز آوری را نیز برای کشور ترسیم می نماید.
ایرانی ادامه داد: در بخش تعاون نیز اتحادیه سراسری تخصصی در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی فعالیت می کند که بانک توسعه تعاون در پی آن بوده است تا با ارائه محصولات و خدمات نوین، نیازهای بانکی این اتحادیه را تامین نماید.
مقام ارشد بانکی گفت: روسای شعب و همکاران بازاریابی و اعتباری در این رویدادها با برگزاری نشست ها و برقراری مذاکرات و معرفی خدمات و محصولات بانکی تلاش می کنند تا کارآفرینان و تعاونگران را از خدمات بانک مطلع نموده تا طرحهای مزیت دار بانک در مسیر اصلی کمک به تولید و تعاون کشور بکار گرفته شود.
ایرانی گفت: تنوع بخشی محصولات از راهبردهای بانک توسعه تعاون در حوزه مشتری مداری است.
ایرانی در این رویداد با مدیران گروه لیفتراک سازی کارا و شرکت نوین سپهر سانیار نیز به گفتگو نشست.