به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، بازدید مدیرعامل، معاون مالی، اداری و پشتیبانی بیمه تعاون به همراه مدیران ستادی و افتتاح محل جدید شعبه کرمانشاه به منظور دستیابی به اهداف و استراتژی‌های سازمانی صورت گرفت و از تلاش مجدانه همکاران شعبه به عنوان راهکاری نتیجه بخش […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، بازدید مدیرعامل، معاون مالی، اداری و پشتیبانی بیمه تعاون به همراه مدیران ستادی و افتتاح محل جدید شعبه کرمانشاه به منظور دستیابی به اهداف و استراتژی‌های سازمانی صورت گرفت و از تلاش مجدانه همکاران شعبه به عنوان راهکاری نتیجه بخش یاد شد.

مدیرعامل بیمه تعاون تأکید کرد که بررسی و رفع معایب موجود برای رسیدن به بهبود مستمر در سازمان امری انکار ناپذیر است. او همچنین بر اهمیت همکاری با نمایندگان، کارگزاران و شبکه فروش در موفقیت یک شرکت بیمه اشاره کرد. وی با بیان سیاست خلاق و نوآوری در این شرکت افزود: شرکت بیمه تعاون برای چندمین سال متوالی به دلیل سیستم‌مدیریتی پرداخت خسارت ایده آل و ارتباط مستقیم پاداش همکاران با سرعت پرداخت خسارت، مورد تشویق بیمه مرکزی قرار گرفته است.
مظلومی در ادامه با بیان نام بیمه گزاران بزرگ بیمه تعاون از جمله؛ بانک رفاه، بانک توسعه تعاون، موسسه مالی اعتباری ملل، گروه صنعتی زر، ایران خودرو و سایپا ، بر اعتبار و جایگاه مناسب این شرکت تأکید کرد

همچنین با اشاره به سیستم نظام پیشنهادات، بار دیگر برای رسیدگی بهتر به پیشنهادات مکتوب نمایندگان تأکید کرد و در خصوص میزان رضایتمندی مشتریان صحبت کرد. وی توجه به این نکته داشت که نمایندگان می‌توانند با ارسال پیشنهادات خود در سامانه نظام‌پیشنهادات به بهبود سیستم کمک کنند و در صورت پذیرش پیشنهادات، از جوایز مختلف بهرمند شوند.

نمایندگان شعبه کرمانشاه نیز در این جلسه مهمترین درخواست های خود را بیان نمودند و مدیران بیمه تعاون نیز به بیان راه حل برای درخواستها و مشکلات مطرح شده پرداختند.

در این بازدید که به اشتراک گذاری ایده های کاربردی برای خدمت رسانی هرچه بیشتر بیمه تعاون با تأکید بر شعبه کرمانشاه منجر شد. در پایان نشست، معاون مالی، اداری و پشتیبانی بیمه تعاون ضمن تشویق شبکه فروش به جذب پرتفوی بیشتر توسط آنان اظهار امیدواری کرد، همچنین مدیران بخش‌های مختلف بیمه تعاون از جمله مقدسی، مدیریت امور شعب و استانها با ارائه گزارشی به بررسی وضعیت شعبه و شبکه فروش بیمه تعاون در استان کرمانشاه پرداخت. سمیه محمدی، مدیر روابط عمومی و امور مشتریان؛ ال مان ورقایی، مدیر اداری و فناوری اطلاعات؛ مجید ارجمند، مدیر امور نمایندگان و کارگزاران؛ حسن پوراسکندری، مدیر بیمه های آتش سوزی؛ مصطفی زحمتی پاک، مدیر بیمه های اتومبیل و محمدحسین یوسفی، مدیر بیمه های زندگی نیز حضور داشته و به هم افزایی هرچه بیشتر کمک کردند.

در این نشست، حضور پررنگ نمایندگان و کارگزاران نیز به عنوان نشانی از انگیزه و میل به همکاری ایشان با شرکت بیمه تعاون داشت.

شایان توجه است که سلسله دیدارهای یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون با کارکنان، نمایندگان و کارگزاران همواره به صورت مستمر در جریان بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز این دیدارها با هدف « شناسایی نقطه نظرات، چالش ها و مشکلات نمایندگان و ارائه پیشنهادات» در استان های اردبیل، اصفهان، تهران، سنندج، زنجان و یزد صورت پذیرفته است.

مقاله اصلی