مهدی مسکنی ضمن بازدید از واحدهای تولیدی مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان، با کادر مدیریتی و پرسنل مجتمع دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش درآمد نیوز این بازدید با هدف بررسی وضعیت عملکرد و پیشرفت‌های اخیر مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان صورت گرفته است. در این بازدید،مهدی مسکنی ضمن بازدید از واحدهای تولیدی مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان، با کادر مدیریتی و پرسنل مجتمع دیدار و گفتگو کردند.

در نتیجه این بازدید،مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تحسین پیشرفت‌های چشمگیر مدیریت پتروشیمی مسجدسلیمان در حوزه تولید و عملکرد، بر اهمیت رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در کشور تاکید کرده و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در توسعه این صنعت و کمک به رفع موانع موجود و تلاش در جهت اجرای برنامه های توسعه ای این مجتمع را از برنامه های آتی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کردند.