اپلیکیشن بله، اخیرا در اقدامی، بازویی را برای حمایت از کودکان و نوجوانان با عنوان «حامی باشیم» در دسترس کاربران قرار داده است.

اپلیکیشن بله، اخیرا در اقدامی، بازویی را برای حمایت از کودکان و نوجوانان با عنوان «حامی باشیم» در دسترس کاربران قرار داده است.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بازوی «حامی باشیم» اپلیکیشن بله که زیر نظر سامانه اکرام کمیته امداد امام خمینی(ره) فعالیت خود را آغاز کرده است، می تواند کمک های حامیان را در اختیار کودکان و نوجوانان سراسر کشور قرار دهد.

حامیان می توانند توسط این بازو یک یا چند کودک و نوجوان نیازمند از هر جای ایران انتخاب کرده و کمک خود را به صورت مستقیم به حساب آنان واریز کند.

کاربران می توانند با مراجعه به زبانه خدمات اپلیکیشن بله و ورود به بخش حامی باش، کمک های خود را در اختیار کودکان و نوجوانان نیازمند قرار دهند. این بازو برای ورود نیاز به دسترسی به شماره تلفن حامیان دارد.

شایان ذکر است که کودکانی و نوجوانانی که در سراسر کشور به کمک های مختلف نیاز دارند، می توانند از طریق این بازو، ضمن دریافت کمک های کاربران اپلیکیشن بله، بخشی از مشکلات و چالش های مالی خود را برطرف کنند.