به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در همایش مشاوران مدیریت ایران و ششمین دوره جایزه ملی مشاوره مدیریت بزرگمهر که توسط انجمن مشاوران مدیریت ایران و به منظور ارزیابی پروژه های تخصصی صورت گرفته در زمینه مدیریت برگزار شد، بانک صنعت و معدن از […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در همایش مشاوران مدیریت ایران و ششمین دوره جایزه ملی مشاوره مدیریت بزرگمهر که توسط انجمن مشاوران مدیریت ایران و به منظور ارزیابی پروژه های تخصصی صورت گرفته در زمینه مدیریت برگزار شد، بانک صنعت و معدن از بین ۲۳ سازمان شرکت کننده، موفق به کسب رتبه سوم و دریافت جایزه ملی بزرگمهر و تقدیرنامه ۲ ستاره در زمینه اجرای پروژه “بررسی فرهنگ سازمانی و ارائه نقشه راه و راهکارهای بهبود در مسیر ارتقا فرهنگی و تعیین کدهای اخلاقی و رفتاری” شد.
در این رویداد تخصصی که با حضور نسرین امیرخانی معاون امور سرمایه انسانی و پشتیبانی، بهمن فرزدی مدیر امور سرمایه انسانی، علی عباسی مشاور عضو هیات مدیره، مریم اسلمی رییس اداره آموزش و آزاده رسولی نماینده اداره آموزش این بانک و بیش از ۱۵۰ نفر از متخصصان و نمایندگان سازمانها، شرکتهای مشاوره مدیریت و اساتید دانشگاه و علاقمندان برگزار شد، دکتر احمدیان رئیس هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران به ایراد سخنرانی پرداخت و سپس جایزه مربوط به پروژه فرهنگ سازمانی را به نسرین امیرخانی معاون امور سرمایه انسانی و پشتیبانی نمایندگی از این بانک تقدیم شد.
در ادامه در پنل های تخصصی که به منظور ارائه گزارش و دستاوردهای پروژه های برگزیده برگزار شد، صحرا وزیری (نماینده سازمان مدیریت صنعتی) به عنوان مشاور پروژه و علی عباسی، مشاور عضو هیات مدیره بانک و آزاده رسولی کارشناس اداره آموزش توضیحاتی را در خصوص تجربه اجرای پروژه بررسی و ارتقا فرهنگ سازمانی، اهداف و دستاوردهای آن در بانک صنعت و معدن ارائه نمودند و به سوالات حاضرین در همایش پاسخ دادند.

مقاله اصلی