بانک مرکزی چین ۱۰ میلیارد یوان (۱.۴۷ میلیارد دلار آمریکا) بازپرداخت معکوس برای حفظ نقدینگی در سیستم بانکی انجام داد.

بانک مرکزی چین ۱۰ میلیارد یوان (۱.۴۷ میلیارد دلار آمریکا) بازپرداخت معکوس برای حفظ نقدینگی در سیستم بانکی انجام داد.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از شینهوا، بانک مرکزی چین ۱۰ میلیارد یوان (۱.۴۷ میلیارد دلار آمریکا) بازپرداخت معکوس برای حفظ نقدینگی در سیستم بانکی انجام داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی چین، نرخ بهره برای بازپرداخت های معکوس هفت روزه ۲.۱ درصد تعیین شد.

این بانک مرکزی اعلام کرد این اقدام با هدف حفظ نقدینگی در سیستم بانکی در حد معقولی است. رپوی معکوس فرآیندی است که در آن بانک مرکزی اوراق بهادار را از بانک‌های تجاری از طریق مناقصه خریداری می‌کند و با توافق برای فروش مجدد آن در آینده، آن‌ها را خریداری می‌کند.