با روشن شدن فلر پتروشیمی هنگام، این طرح بزرگ در مسیر راه‌اندازی نهایی واحد فرایندی قرار گرفت.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی پتروشیمی هنگام، پس از قرار گرفتن اولین قطعه فلر در محل نصب در هفتم بهمن ماه، با تلاش پرسنل این شرکت و گذشت تنها یک ماه، در یک رکورد بی‌نظیر، کلیه فعالیت‌های اجرایی در هفتم اسفند ماه به اتمام رسید و پس از یک روز با رفع مشکلات مکانیکی، این تیم توانستند باتزریق گاز، آتش فلر را روشن کنند.
تیم اجرایی توانست مطابق با برنامه‌ریزی صورت گرفته برای دهم اسفند ماه با تزریق گاز خوراک به واحد سولفید زدایی، این طرح بزرگ را در مسیر راه اندازی واحد فرایندی خود قرار دهد.