طی بخشنامه شماره ۰۰/۲۱۳/ب مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ معاونت مالی و سرمایه گذاری پست بانک ایران بر اساس بخشنامه شماره ۰۰/۲۷۸۹۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ابلاغی از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ایران شخصی‌سازی و اعطاء چک موردی از طریق برگ چک عادی به مشتریان ممنوع می‌باشد و در صورت ارائه چک موردی با استفاده از چک عادی با بانک خاطی برخورد انظباطی می‌شود.

طی بخشنامه شماره ۰۰/۲۱۳/ب مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ معاونت مالی و سرمایه گذاری پست بانک ایران بر اساس بخشنامه شماره ۰۰/۲۷۸۹۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ابلاغی از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ایران شخصی‌سازی و اعطاء چک موردی از طریق برگ چک عادی به مشتریان ممنوع می‌باشد و در صورت ارائه چک موردی با استفاده از چک عادی با بانک خاطی برخورد انظباطی می‌شود.

درآمد نیوز ـ بر این اساس؛ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شخصی سازی و تحویل چک موردی به مشتریان با استفاده از فرمت چک عادی موجود ممنوع می‌باشد و شعب به هیچ عنوان مجاز به انجام فرآیند مذکور نمی‌باشند و در صورت مشاهده برابر مقررات برخورد خواهد شد.

همچنین براساس بخشنامه مذکور؛ فرآیند چاپ چکهای موردی پست بانک با مختصات، ویژگی‌ها و مولفه‌های امنیتی اعلامی فوق در حال انجام می‌باشد که به محض اتمام فرآیند چاپ، مراتب به نحو مقتضی به کلیه استان‌ها و شعب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است: مفاد این بخشنامه در مورد چکهای موردی که قبلاً شخصی‌سازی و در اختیار مشتریان قرار داده شده است مصداق نداشته لذا چنانچه چک‌های مذکور جهت عملیات وصولی به شعب‏/باجه‌های بانکی روستایی ارائه شود می‌بایست کما فی‌السابق برابر مقررات و ضوابط بررسی و اقدام گردد.

شایان ذکر است: مسئولین ذیربط در شعب و باجه‌های بانکی منتخب پست بانک ایران می بایست در خصوص عملیات واگذاری چکهای موردی عهده سایر بانکها بر کنترل ظاهری اوراق چک براساس مشخصات امنیتی طرح چکهای موردی و سایر عملیات مربوط به واگذاری در ماژول چکاوک از قبیل: اسکن پشت و رو، ورود اطلاعات چک و … طبق مفاد دستورالعمل و راهنمای کاربری ابلاغی برخورد نمایند.