دفتر مطالعات رونق تولید گزارش راهبردی «بررسی جامع قرارداد ۲۵ ساله ایران-چین» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین یکی از فرصت‌های مهم جمهوری اسلامی برای تبادل دانش و فناوری و همچنین توسعه بازار با اصلی ترین شریک تجاری خود در آسیا است.

همزمان با انتشار خبر مذاکرات ایران و چین برای دستیابی به قرارداد ۲۵ ساله، دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق علیه السلام در راستای بررسی و شناسایی ظرفیت‌های کشور در خصوص تحقق رونق تولید با محوریت قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، با بررسی ابعاد اقتصادی این قرارداد، این گزارش جامع را منتشر کرد.

گزارش راهبردی «بررسی جامع قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین»، به قلم پژوهشگران و کارشناسان این دفتر و در ۵ موضوع زیر مورد تحلیل قرار گرفته است:

  1. بررسی جایگاه صنعت نفت و انرژی در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
  2. بررسی جایگاه تجارت خارجی در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
  3. بررسی جایگاه صنعت خودرو در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
  4. بررسی جایگاه تأمین مالی در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
  5. بررسی جایگاه فناوری و نوآوری در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین

در این گزارش جامع، راهبردهای مؤثر برای بهره‌مندی حداکثری جمهوری اسلامی ایران از منافع این توافق در ۵ حوزه کلیدی و مهم بررسی شده است.

جهت دریافت فایل به سایت زیر مراجعه فرمائید.

https://ipmss.ir/reports/reports-reviews/reps-revs-strategic-reports/iran-china-۲۵-year-contract/