سلاح ورزی ادامه روند حضور در کرسی ریاست، اتاق بازرگانی را فدای خواسته‌های خود نکند.

پرویز عطایی

سلاح ورزی ادامه روند حضور در کرسی ریاست، اتاق بازرگانی را فدای خواسته‌های خود نکند.

شورای عالی نظارت بالاترین رکن اتاق بازرگانی ایران محسوب می‌شود و همه مصوبه‌های لازم برای بخش خصوصی را تایید کرده است و اگر موردی را باطل  ( عزل ریاست اتاق بازرگانی ) اعلام کرده باید همه اعضا آن را بپذیرند.

تمام مشکلات اتاق بازرگانی با اصلاح و دوراندیشی و سازندگی می‌توان حل کرد . حقیقتاً این اعمال و حرکات طی سالیان اخیر تاسف انگیز است و به هر حال در یک زمان بایستی جلوی بی‌عدالتی و قانون گریزی و سوء استفاده از نام و امکانات اتاق گرفته می‌شد. در وضعیت فعلی اتاق بازرگانی افراد دارای وجاهت و سابقه سازندگی و اصولی در اتاق کم نداریم که اگر ظهور و بروزی ندارند ، برای اینکه علاقه‌ای به باند بازی برای تضییع حقوق حقه اعضای اتاق نداشته و ندارند اما چند مدتی است که به خاطر لج و لج بازی و منافع شخصی و سوءاستفاده عده‌ای بخش خصوصی ضعیف و خوار گشته و در بایکوت دردناکی فرو رفته است.

با توجه به قوانین و مقررات جاری اتاق بازرگانی و برون رفت از این گرفتاری راهکار قانون این است که جانشین رئیس معزول تا انتخاب رئیس جدید در اختیار نایب رئیس اول اتاق بازرگانی قرار گیرد.

مهندس محمدرضا بهرامن نایب رئیس اول فعلی اتاق بازرگان ایران که از شخصیت‌های کاری ، دوراندیش و با سابقه اتاق که جایگاه فعلی خود را نیز از رانت به دست نیاوردند و خوشبختانه به سیاست بازی و همچنین باند بازی هم علاقه‌ای ندارند و فردی با تجربه در امور بازرگانی و مدیریت می‌باشند بایستی با نظر متفق هیئت رئیسه ، هیئت نمایندگان و نگرش مثبت موافقین مخالفین اتاق و با همکاری کارکنان در جهت احیای مجدد اتاق بازرگانی تا تشکیل هیئت نمایندگان جهت تعیین ریاست جدید اتاق تلاش همگانی و همه جانبه‌ای را انجام داده تا جلو گرفتاری‌ها و خسارت‌های جبران ناپذیر آتی برای بخش خصوصی را گرفته و قطار اتاق بازرگانی را به ریل صحیح مسیر سازندگی بخش خصوصی هدایت نمایند .

مدیر کل اسبق روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران