گمرک دبی “چالش البیرق” را برای گسترش فرهنگ انگیزه و رقابت مثبت برگزار می‌کند.

گمرک دبی “چالش البیرق” را برای گسترش فرهنگ انگیزه و رقابت مثبت برگزار می‌کند.

به گزارش درآمد نیوز و به نقل از خبرگزاری رسمی امارات . وام/ احمد محبوب مصبیح، مدیر کل گمرک دبی و مدیر عامل شرکت بنادر، گمرک و منطقه آزاد، جایزه “چالش البیرق” را با هدف گسترش فرهنگ انگیزه و رقابت مثبت در بین کارکنان راه اندازی کرد.

این جایزه شامل چهار معیار اصلی است: “دانش، فنی، زمینه و رهبری”.

مراحل چالش داخلی در تعدادی از مراکز گمرکی از جمله دریایی، زمینی، هوایی (فرودگاه ها) و حمل و نقل هوایی از طریق جدول زمانی تعیین شده برای این چالش مشخص شد.

علاوه بر کمیته داوری بی طرف متشکل از کارشناسان در زمینه بازرسی گمرکی در این اداره برای پیگیری و ارزیابی کلیه شرکت کنندگان در مراحل مسابقه و واجد شرایط بودن برای جایزه، به عنوان برندگان جایزه “چالش البیرق” ژانویه سال آینده اعلام خواهد شد.

“جایزه البیرق” همچنین با هدف توسعه مهارت‌ها و قابلیت‌های بازرسان گمرکی است که به ارتقای مفهوم کارمند جامع، حمایت از اصل رقابت سازمانی و ایجاد روحیه تیمی در میان گروه هدف جایزه کمک می‌کند.