سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه هماهنگی ادارات کل سرمایه انسانی بانک‌های دولتی به میزبانی بانک توسعه تعاون در مرکز آموزش و پژوهش بانک برگزار گردید.

به گزارش درآمد نیوز سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه هماهنگی ادارات کل سرمایه انسانی بانک‌های دولتی به میزبانی بانک توسعه تعاون در مرکز آموزش و پژوهش بانک برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور روسا و کارشناسان ادارات کل سرمایه انسانی بانک‌های دولتی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌ها و صندوق بازنشستگی بانک‌ها برگزار شد، ضمن تبادل‌نظر در خصوص مسائل مرتبط با حوزه سرمایه انسانی و رفع ابهامات پیرامون موضوعات مطروحه، تصمیماتی جهت هماهنگی فعالیتهای بین بانک‌های دولتی اتخاذ گردید.
در این جلسه با حضور رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون، از زحمات چهار ساله احسان بندری رییس پیشین اداره کل سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون تقدیر به عمل آمد. همچنین سعید صداقت سرپرست کنونی اداره کل سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از مدیران با تجربه و متخصص بانک در حوزه سرمایه انسانی نام برده شد.
شایان‌ذکر است کمیسیون هماهنگی ادارات کل سرمایه انسانی بانکها هرماهه به میزبانی یکی از بانک‌های دولتی برگزار می‌گردد.