سومین نشست شورای عالی سیاست گذاری پژوهش بانک ملی ایران با حضور مدیران ارشد این بانک برگزار شد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست عباس شفیعی رییس هیات مدیره ، صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره ، محمد نجف زاده عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول، حامد فقیهیان رییس اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک ، اساتید خبره اقتصاد کشور و دیگر مسئولان حضور داشتند طرح ها و پروژه های مهم بانک مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ضمن ارائه گزارش وضعیت پیشرفت طرح‌های پژوهشی و بودجه تخصیصی توسط اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک ، طرح‌های پژوهشی منتخب برای عقد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به تاکید مدیریت محترم ارشد بانک بر کاربردی بودن طرح‌های پژوهشی و لزوم جاری سازی نتایج آنها در بانک، ساز و کار پیشنهادی اختتام طرح‌های پژوهشی با هدف حصول اطمینان از تحقق منافع مورد انتظار توسط اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک ارائه و مورد تایید قرار گرفت.

در پایان این نشست نتایج و دستاوردهای طرح‌پژوهشی کاربردی «تدوین مدل بانکداری سرمایه‌گذاری» و الزامات پیاده سازی طرح توسط اداره کل بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری به عنوان واحد بهره بردار طرح، ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.