آخرین اقدامات به عمل آمده در خصوص اجرای مصوبات کمیته بر تقویت ساختار سازمانی واحد اجرایی مدیریت ریسک و همچنین تهیه شاخص های کلیدی ریسک تاکید کردند.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه که با موضوع بررسی مصوبات کمیته ریسک در سال جاری برگزار شد، اعضای کمیته ضمن بررسی آخرین اقدامات به عمل آمده در خصوص اجرای مصوبات کمیته بر تقویت ساختار سازمانی واحد اجرایی مدیریت ریسک و همچنین تهیه شاخص های کلیدی ریسک تاکید کردند.

در این جلسه دکتر عزیزنژاد بر ایجاد ساختاری به منظور مدل سازی و آینده پژوهی ریسک در بانک و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و به روز در حوزه ریسک به منظور افزایش دانش همکاران تاکید کرد.

گفتنی است ، کمیته ریسک از ابتدای سال جاری طی برگزاری ۱۸ جلسه در قالب ۳۱ دستور جلسه، موضوعات مختلف را بررسی کرده که نتیجه آن صدور ۷۹ بند مصوبه تاکنون بوده است.