همایش مدیران شرکت بیمه کارآفرین با عنوان توسعه پایدار و متوازن شعب به مدت دو روز در بندر انزلی در حال برگزاری می باشد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه کارآفرین، همایش مدیران شرکت بیمه کارآفرین با عنوان توسعه پایدار و متوازن شعب به مدت دو روز در بندر انزلی در حال برگزاری می باشد.

در روز دوم از برگزاری این همایش از نمایندگان برتر جشنواره فروش نیمه اول سال ۱۴۰۰ طی مراسمی تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد.

در روز دوم از برگزاری این همایش از نمایندگان برتر جشنواره فروش نیمه اول سال ۱۴۰۰ طی مراسمی تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد.