چهارمین جلسه کمیته مضمون بهینه منابع و تسهیلات بانک ملی ایران با حضور عضو هیات مدیره، معاون برنامه ریزی و تحول بانک و دیگر مسئولان برگزار شد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، چهارمین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات با حضور نصرت اله شهبازی عضو هیات عامل و معاون اعتباری بانک، مالک مضمون مذکور، محمد نجف زاده عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و تحول، روسا و کارشناسان ادارات متولی پروژه‌ها برگزار شد.

در این جلسه دستاوردهای کلیدی و ارزنده پروژه‌های استراتژیک مورد پایش قرار گرفت.

شایان ذکر است؛ گزارش پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات استراتژیک با تولیت اداره کل اعتبارات، اداره کل بررسی طرح‌ها، اداره برنامه‌ریزی و نظارت اعتباری، اداره کل حسابداری مدیریت و بودجه ارائه شد و کارشناسان نظرات و راهکارهای خود را ارائه دادند.