درآمد نیوز – به همت اداره روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷ از سال ۱۳۹۷ تا آخرین هفته سال ۱۳۹۹ تعداد۱۴۱۵ پرونده ملاقات مردمی با شهردار منطقه۱۷ به سرانجام رسیده است.

به گزارش درآمد نیوز و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷، این حجم پرونده در ملاقات مردمی با شهردار منطقه ۱۷ هرهفته روزهای دوشنبه تشکیل شده که با دستور شهردار منطقه مورد رسیدگی قرار گرفته و با پیگیری های اداره روابط عمومی شهرداری منطقه که ۱۴۱۵پرونده بوده به اتمام رسیده است.
شایان ذکر است در سال ۱۳۹۹ ، ۴۲ جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه ۱۷ با شرکت ۵۱۰ نفراز شهروندان منطقه برگزار شده است؛ با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور ملاقات های مردمی تعطیل نشدند بلکه با رعایت پروتکل های بهداشتی و براساس برنامه ریزی صورت گرفته با شهروندان به منظور رسیدگی به مشکلات و درخواست های آنان توسط شهردار به شکل تلفنی انجام گرفته است.
طبق آمارها ۹۵ درصد مراجعه کنندگان ملاقات های مردمی با شهردار منطقه مربوط به معاونت شهرسازی، ۴ درصد مربوط به اداره املاک و یک درصد مربوط به سایر معاونت ها و ادارات شهرداری منطقه بوده است.
همچنین از۱۴۱۵ پرونده ۱۱۹۱ پرونده براساس ضوابط و مقررات قانونی برای رفع مشکلات شهروندان دستورات شهردار صادر شده و ۲۲۴ پرونده دیگر منع قانونی برای شهرداری داشته، که در مجموع تمام پرونده ملاقات های مردمی به سرانجام رسیده است.
جلب رضایتمندی شهروندان، ارتباط رو در رو و بدون واسطه مردم با شهردار و تکریم ارباب رجوع از اهداف برگزاری جلسات ملاقات مردمی است.