رییس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: براساس برآوردها تا ۵٠ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده در کشور فرار مالیاتی داریم.

رییس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: براساس برآوردها تا ۵٠ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده در کشور فرار مالیاتی داریم.

درآمد نیوز – داود منظور در گفت وگو با ایلنا درباره افزایش ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و اینکه گفته می‌شود مالیات بنگاه‌های مولد افزایش یافته و در مقابل معافیت‌های مالیاتی دستگاه‌های وابسته به دولت و حاکمیت بیشتر شده‌، اظهار داشت: افزایش درآمد های مالیاتی که در بودجه سال ١۴٠١ دیده شده بر تمام منابع و پایه‌های مالیاتی آن توزیع شده‌ است و این افزایش درآمدها بدون در نظر گرفتن بخش دولتی و غیردولتی و براساس قوانین موضوعه وصول می‌شود.

وی ادامه‌داد: اگر معافیتی هم تعریف شده این معافیت ‌ها مربوط به تمام بخش‌های دولتی و غیردولتی است.

رییس سازمان امور مالیاتی افزود: سوال مهم این است که آیا این درآمدهای مالیاتی که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته قابل وصول و تحقق است؟ باید بگویم بخش بزرگی از این افزایش درآمدهای مالیاتی که در بودجه سال آینده دیده شده براساس افزایش پوشش مالیاتی خواهد بود و با اقداماتی که ادارات مالیاتی در جهت مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید به ویژه در بخش‌های دلالی و واسطه‌گری انجام می‌دهند این میزان مالیات وصول خواهد شد.

منظور درباره نحوه شناسایی این افراد گفت: با توجه به اطلاعاتی که از مراکز داده‌های مختلف از جمله سامانه‌های گمرک، سامانه‌های بانکی، ثبت اسناد، حمل و نقل و … به دست می‌آید و براساس مجموع اطلاعاتی که از ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دریافت می‌کنیم می‌توانیم این افراد را شناسایی کنیم و مواردی که قرار مالیاتی دارند مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

وی با اشاره به میزان فرار مالیاتی در کشور تاکید کرد: آمار قطعی در این زمینه وجود ندارد اما براساس برآوردها تا ۵٠ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده در کشور فرار مالیاتی داریم.

رییس سازمان امور مالیاتی درباره آخرین آمار خانه های خالی شناسایی شده برای شروع اخذ مالیات اظهار داشت: براساس قانون اطلاعات خانه‌های خالی باید از سامانه املاک استخراج شود که اطلاعات این سامانه از سوی وزارت راه و شهرسازی تولید می‌شود.

منظور افزود: طبق آیین نامه دولت ، وزارت راه و شهرسازی تا سی ام آذر ماه برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک فرصت دارد  و با تکمیل اطلاعات اقدامات مالیات ستانی انجام خواهد شد.